Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0891 – 大笑

Đánh giá bài viết

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《笑》的笔顺动画写字动画演示

《笑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《笑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《笑


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 突然大笑起来
 • Phồn thể – 突然大笑起來
 • Pinyin – Tūrán dà xiào qǐlái
 • Tiếng Bồi – thu rán ta xeo chỉ lái.
 • Dịch tiếng Việt – Bỗng nhiên cười thật to.
 • Dịch tiếng Anh – to burst out laughing

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我们大笑不止。
 • Phồn thể – 我們大笑不止。
 • Pinyin – Wǒmen dà xiào bùzhǐ.
 • Tiếng Bồi – ủa mân ta xeo bu chử.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đã cười không ngừng.
 • Dịch tiếng Anh – We burst out laughing.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments