Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0896 – 例子

Đánh giá bài viết

《例》的笔顺动画写字动画演示

《例》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《例》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 恰当的例子
 • Phồn thể –  恰當的例子
 • Pinyin – Qiàdàng de lìzi
 • Tiếng Bồi – cha tang tợ li chự.
 • Dịch tiếng Việt – Giả dụ một trường hợp
 • Dịch tiếng Anh – a case in point

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 某物的例子
 • Phồn thể – 某物的例子
 • Pinyin – Mǒuwù de lìzi
 • Tiếng Bồi – mẩu u tợ li chự.
 • Dịch tiếng Việt – Ví dụ về một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – an example of something


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments