Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0915 – 查对

Đánh giá bài viết

《查》的笔顺动画写字动画演示

《查》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《查》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《对》的笔顺动画写字动画演示

《对》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《对》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我仔细查对了我的记录,没有发现什么有用的。
 • Phồn thể – 我仔細查對了我的記錄,沒有發現什麼有用的。
 • Pinyin – Wǒ zǐxì cháduìle wǒ de jìlù, méiyǒu fāxiàn shénme yǒuyòng de.
 • Tiếng Bồi – úa chử xi chá tuây lợ ủa tợ chi lu, mấy dẩu pha xen sấn mơ dẩu dung tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã kiểm tra hồ sơ của mình một cách cẩn thận và không tìm được gì hữu ích.
 • Dịch tiếng Anh – I checked through my notes and didn’t find anything useful.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 过帐的查对
 • Phồn thể – 過帳的查對
 • Pinyin – guò zhàng de cháduì
 • Tiếng Bồi – cua chang tợ chá tuây.
 • Dịch tiếng Việt – Kiểm tra bài.
 • Dịch tiếng Anh – proof of posting.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments