Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0921 – 试试

Đánh giá bài viết

《试》的笔顺动画写字动画演示

《试》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《试》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《试》的笔顺动画写字动画演示

《试》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《试》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 好,来吧,我来试试
 • Phồn thể – 好,來吧,我來試試
 • Pinyin – Hǎo, lái bā, wǒ lái shìshì
 • Tiếng Bồi – hảo, lái ba, ủa lái sư sư.
 • Dịch tiếng Việt – Được rồi, tới đây đi, để tôi thử xem sao.
 • Dịch tiếng Anh – OK here goes, I’ll try it

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 你试试看,衣服合适不?
 • Phồn thể – 你試試看,衣服合適不?
 • Pinyin – Nǐ shìshìkàn,yīfu héshì bù?
 • Tiếng Bồi – nỉ sư sư khan, i phu hứa sư bu?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn thử xem. quần áo này có vừa vặn không?
 • Dịch tiếng Anh – Why don’t you try on the clothes and see if they fit?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments