Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0925 – 科长

Đánh giá bài viết

《科》的笔顺动画写字动画演示

《科》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《科》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 由于违反厂规,他的科长职务被撤免了。
 • Phồn thể – 由於違反廠規,他的科長職務被撤免了。
 • Pinyin – Yóuyú wéifǎn chǎngguī,tā de kēzhǎng zhíwù bèi chèmiǎn le.
 • Tiếng Bồi – dấu dúy uấy phán chảng quây, tha tợ khưa chảng chứ u bây chưa mẻn lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Do vi phạm quy tắc của công ty, anh ấy đã bị cách chức trưởng phòng.
 • Dịch tiếng Anh – He was dismissed as the Chief of his section because he violated the company rules.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 局长以次分别是副局长、科长、股长、办事员。
 • Phồn thể – 局長以次分別是副局長、科長、股長、辦事員。
 • Pinyin – Júcháng yǐcì fēnbié shì fùjúcháng、kēcháng、gǔcháng、bànshìyuán.
 • Tiếng Bồi – chúy cháng ỉ chư phân bía sư phu chúy cháng, khưa cháng, củ cháng, ban sư doén.
 • Dịch tiếng Việt – Sau tổng giám đốc là phó tổng giám đốc, trưởng phòng, trưởng phòng cung ứng và thư ký.
 • Dịch tiếng Anh – Following the director generalthere are the deputy director general, section chiefsupply chief and clerk.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments