Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0928 – 关系

Đánh giá bài viết

《关》的笔顺动画写字动画演示

《关》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《关》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《系》的笔顺动画写字动画演示

《系》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《系》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 发展友好关系
 • Phồn thể – 發展友好關係
 • Pinyin – fāzhǎn yǒuhǎoguānxì
 • Tiếng Bồi – pha chản dấu hảo quan xi.
 • Dịch tiếng Việt – Phát triển quan hệ tốt đẹp.
 • Dịch tiếng Anh – develop friendly relations

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 与某事有关系
 • Phồn thể – 與某事有關係
 • Pinyin – Yǔ mǒushì yǒu guānxi
 • Tiếng Bồi – dúy mẩu sư dẩu quan xi.
 • Dịch tiếng Việt – Kết nối với một cái gì đó.
 • Dịch tiếng Anh – to be connected with something


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments