Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0929 – 联系

Đánh giá bài viết
《联》的笔顺动画写字动画演示

《联》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《系》的笔顺动画写字动画演示

《系》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 理论联系实际
 • Phồn – 理論聯繫實際
 • Pinyin – Lǐlùn liánxì shíjì
 • Bồi – Lỉ luỳn liến xi sứ chi
 • Dịch tiếng Việt – Vận dụng lý thuyết vào thực hành
 • Dịch tiếng Anh – apply theory to practice

Ví dụ 2:

 • Giản – 与某人联系
 • Phồn – 與某人聯繫
 • Pinyin – Yǔ mǒu rén liánxì
 • Bồi – Dúy mẩu rấn liến xì
 • Dịch tiếng Việt – Liên lạc với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to get in touch with somebody


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments