Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0934 – 礼堂

Đánh giá bài viết

《礼》的笔顺动画写字动画演示

《礼》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《礼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《堂》的笔顺动画写字动画演示

《堂》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《堂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 人群拥回礼堂观看演出。
 • Phồn thể – 人群擁回禮堂觀看演出。
 • Pinyin – Rénqún yōng huí Lǐtáng guānkànyǎnchū.
 • Tiếng Bồi – rấn chuấn dung huấy lỉ tháng quan khan dẻn chu.
 • Dịch tiếng Việt – Khán giả ùa về hội trường để xem buổi biểu diễn.
 • Dịch tiếng Anh – The crowd swarmed back into the auditorium for the show.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们涌回礼堂,观看最后的演出。
 • Phồn thể – 他們湧回禮堂,觀看最後的演出。
 • Pinyin – Tāmen yǒng huí Lǐtáng, guānkàn zuìhòu de yǎnchū.
 • Tiếng Bồi – tha mân dủng huấy lỉ tháng, quan khan chuây hâu tợ dẻn chu.
 • Dịch tiếng Việt – Họ trở lại hội trường để xem buổi biểu diễn cuối cùng.
 • Dịch tiếng Anh – They swarmed back into the auditorium for the final show.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments