Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0935 – 乱说

Đánh giá bài viết

《乱》的笔顺动画写字动画演示

《乱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《乱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《说》的笔顺动画写字动画演示

《说》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《说》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他这样乱说,妖言惑众,真是太可恶了。
 • Phồn thể – 他這樣亂說,妖言惑眾,真是太可惡了。
 • Pinyin – Tā zhèyàng luànshuō,yāoyán huòzhòng,zhēnshì tài kěwù le.
 • Tiếng Bồi – tha chưa dang loan sua, dao dén hua chung, chân sư thai khửa u lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta nói những lời vô nghĩa để gây nhầm lẫn cho mọi người.
 • Dịch tiếng Anh – He is so abhorrent, saying such bullshit to confuse people.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这首诗可是他的压卷之作,你不懂别乱说。
 • Phồn thể – 這首詩可是他的壓卷之作,你不懂別亂說。
 • Pinyin – Zhèshǒushī kěshì tā de yājuàn zhī zuò,nǐ bùdǒng bié luànshuō.
 • Tiếng Bồi – chưa sẩu sư khửa sư tha tợ da choan chư chua, nỉ bu tủng bía loan sua.
 • Dịch tiếng Việt – Bài thơ này là kiệt tác của anh ấy, bạn không hiểu được ý nghĩa của nó đâu.
 • Dịch tiếng Anh – Don’t talk if you don’t understand, this poem surpasses all his other works.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments