Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0939 – 体育场

Đánh giá bài viết

《体》的笔顺动画写字动画演示

《体》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《体》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《育》的笔顺动画写字动画演示

《育》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《育》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《场》的笔顺动画写字动画演示

《场》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 球迷挤进体育场。
 • Phồn thể – 球迷擠進體育場。
 • Pinyin – Qiúmí jǐjìn tǐyùchǎng.
 • Tiếng Bồi – chiếu mí chỉ chin thỉ duy chảng.
 • Dịch tiếng Việt – Người hâm mộ chen chúc để vào sân vận động.
 • Dịch tiếng Anh – The fans packed into the stadium.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 体育场上有许多德国人。
 • Phồn thể – 球迷擠進體育場。
 • Pinyin – Tǐyùchǎng shàng yǒu xǔduō déguórén.
 • Tiếng Bồi – thỉ duy chảng sang dấu xủy tua tứa cúa rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Có rất nhiều cổ động người Đức trên sân vận động.
 • Dịch tiếng Anh – There were many Germans at the stadium.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments