Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0945 – 空中

Đánh giá bài viết

《空》的笔顺动画写字动画演示

《空》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《空》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《中》的笔顺动画写字动画演示

《中》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《中》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 叶子在空中飞着。
 • Phồn thể – 葉子在空中飛著。
 • Pinyin – Yèzi zàikōngzhōng fēizhe.
 • Tiếng Bồi – dê chự chai khung chung phây chơ.
 • Dịch tiếng Việt – Những chiếc lá bay trong không trung.
 • Dịch tiếng Anh – The leaves are fluttering in the air.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 风筝在空中飘荡。
 • Phồn thể – 風箏在空中飄蕩。
 • Pinyin – Fēngzheng zài kōngzhōng piāodàng.
 • Tiếng Bồi – phâng châng chai khung chung peo tang.
 • Dịch tiếng Việt – Con diều bay trên bầu trời.
 • Dịch tiếng Anh – The kites were dancing in the sky.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments