Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0949 – 抽水

Đánh giá bài viết

《抽》的笔顺动画写字动画演示

《抽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《抽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《水》的笔顺动画写字动画演示

《水》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《水》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这种布料不会抽水。
 • Phồn thể – 這種布料不會抽水。
 • Pinyin – Zhèzhǒng bùliào búhuì chōushuǐ.
 • Tiếng Bồi – chưa chủng bu leo bú huây châu suẩy.
 • Dịch tiếng Việt – Loại vải này không thấm nước.
 • Dịch tiếng Anh – This type of cloth doesn’t shrink.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们使用机器泵在矿井中抽水。
 • Phồn thể – 他們使用機器泵在礦井中抽水。
 • Pinyin – Tāmen shǐyòng jīqì bèng zài kuàngjǐng zhōng chōushuǐ.
 • Tiếng Bồi – tha mân sử dung chi chi bâng chai khoang chỉnh chung châu suẩy.
 • Dịch tiếng Việt – Họ sử dụng máy bơm để bơm nước trong mỏ.
 • Dịch tiếng Anh – They used a machine to pump water out of the mine.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments