Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0958 – 公共

Đánh giá bài viết

《公》的笔顺动画写字动画演示

《公》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《公》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《共》的笔顺动画写字动画演示

《共》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《共》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我会乘坐公共汽车
 • Phồn thể – 我會乘坐公共汽車
 • Pinyin – Wǒ huì chéngzuò gōnggòng qìchē
 • Tiếng Bồi – ủa huây chấng chua cung cung chi chưa.
 • Dịch tiếng Việt –  Tôi sẽ đi bằng xe buýt.
 • Dịch tiếng Anh – I’ll get the bus.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她站在公共汽车站。
 • Phồn thể – 她站在公共汽車站。
 • Pinyin – Tā zhànzài Gōnggòngqìchēzhàn.
 • Tiếng Bồi – tha chan chai cung cung chi chưa chan.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đang đứng ở điểm dừng xe buýt.
 • Dịch tiếng Anh – She was standing at the bus stop.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments