Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0960 – 画儿

Đánh giá bài viết

《画》的笔顺动画写字动画演示

《画》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《画》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 那画儿里的姑娘,真是婀娜多姿!
 • Phồn thể –  那畫兒裡的姑娘,真是婀娜多姿!
 • Pinyin – Nà huàr lǐ de gūniang,zhēnshi ēnuó duōzī!
 • Tiếng Bồi – na hoa lỉ tợ cu neng, chân sư ơ núa tua chư!
 • Dịch tiếng Việt – Cô gái được vẽ trong tranh nhìn thật duyên dáng!
 • Dịch tiếng Anh – The girl in that drawing has a supple and graceful bearing.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这画儿上的美丽姑娘,真是丰韵动人!
 • Phồn thể – 這畫兒上的美麗姑娘,真是豐韻動人!
 • Pinyin – Zhè huàr shàng de měilì gūniang,zhēnshì fēngyùn dòngrén!
 • Tiếng Bồi – chưa hoa sang tợ mẩy li cu neng, chân sư phâng duyn tung rấn!
 • Dịch tiếng Việt – Cô gái xinh đẹp trong bức tranh thật sự trông rất quyến rũ!
 • Dịch tiếng Anh – The pretty girl in this painting is really charming.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments