Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0964 – 拍手

Đánh giá bài viết

《拍》的笔顺动画写字动画演示

《拍》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《拍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 犯罪分子落网,人人拍手称快。
 • Phồn thể –  犯罪分子落網,人人拍手稱快。
 • Pinyin – Fànzuìfènzǐ luòwǎng,rénrén pāishǒuchēngkuài.
 • Tiếng Bồi – phan chuây phân chử lua oảng, rấn rấn pai sâu châng khoai.
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người vỗ tay khi những tên tội phạm bị bắt sống.
 • Dịch tiếng Anh – Everyone applauded when the criminals were caught.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他向人群的拍手称赞表示了感谢。
 • Phồn thể – 他向人群的拍手稱讚表示了感謝。
 • Pinyin – Tā xiàng rénqún de pāishǒuchēngzàn biǎoshìle gǎnxiè.
 • Tiếng Bồi – tha xeng rấn chuấn tợ pai sẩu châng chan bẻo sư lợ cản xia.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cảm ơn đám đông vì những tràng pháo tay khen ngợi.
 • Dịch tiếng Anh – He acknowledged the plaudits of the crowd.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments