Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0965 – 拍子

Đánh giá bài viết

《拍》的笔顺动画写字动画演示

《拍》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《拍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 舞蹈家合上了音乐的拍子。
 • Phồn thể –  舞蹈家合上了音樂的拍子。
 • Pinyin – Wǔdǎojiā hé shàng le yīnyuè de pāizi.
 • Tiếng Bồi – ú tảo cha hứa sang lợ in duê tợ pai chự.
 • Dịch tiếng Việt – Các vũ công hòa mình vào nhịp điệu âm nhạc.
 • Dịch tiếng Anh – The dancers were on the beat with the music.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 试着打拍子,没那么难。
 • Phồn thể – 試著打拍子,沒那麼難。
 • Pinyin – Shìzhe dǎ pāizi, méi nàme nán.
 • Tiếng Bồi – sư chơ tả pai chự, mấy na mơ nán.
 • Dịch tiếng Việt – Cố gắng nắm bắt nhịp điệu, điều đó không quá khó.
 • Dịch tiếng Anh – Try to beat the rhythm; it’s not that difficult.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments