Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0967 – 洗澡

Đánh giá bài viết

《洗》的笔顺动画写字动画演示

《洗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《洗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《澡》的笔顺动画写字动画演示

《澡》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《澡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我们在后院给狗洗澡
 • Phồn thể – 我們在後院給狗洗澡。
 • Pinyin – Wǒmen zài hòuyuàn gěi gǒu xǐzǎo.
 • Tiếng Bồi – ủa mân chai hâu doen cấy cẩu xí chảo.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi tắm cho chó ở sau vườn.
 • Dịch tiếng Anh – We bathed the dog in the backyard.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 洗澡有助于舒缓内脏。
 • Phồn thể – 洗澡有助於舒緩內臟。
 • Pinyin – Xǐzǎo yǒuzhùyú shūhuǎn nèizàng.
 • Tiếng Bồi – xỉ cháo dẩu chu dúy su hoản nây chang.
 • Dịch tiếng Việt – Tắm có thể giúp làm thoải mái cơ thể.
 • Dịch tiếng Anh – Baths can  help the laxness of the bowels.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments