Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0968 – 早饭

Đánh giá bài viết

《早》的笔顺动画写字动画演示

《早》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《早》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《饭》的笔顺动画写字动画演示

《饭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《饭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 早饭你一般都吃什么?
 • Phồn thể – 早飯你一般都吃什麼?
 • Pinyin – Zǎofàn nǐ yìbān dōu chī shénme ?
 • Tiếng Bồi – chảo phan nỉ i ban tâu chư sấn mơ?
 • Dịch tiếng Việt – Buổi sáng bạn thường ăn gì?
 • Dịch tiếng Anh – What do you usually eat for breakfast?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他往常不吃早饭。
 • Phồn thể – 他往常不吃早飯。
 • Pinyin – Tā wǎngcháng bù chī zǎofàn.
 • Tiếng Bồi – tha oảng cháng bu chư chảo phan.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thường bỏ bữa sáng.
 • Dịch tiếng Anh – He didn’t use to eat breakfast.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments