Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0971 – 草地

Đánh giá bài viết

《草》的笔顺动画写字动画演示

《草》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《草》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《地》的笔顺动画写字动画演示

《地》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《地》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 请勿践踏草地!
 • Phồn thể – 請勿踐踏草地!
 • Pinyin – Qǐngwù jiàntà cǎodì!
 • Tiếng Bồi – chỉnh u chen tha chảo ti!
 • Dịch tiếng Việt – Làm ơn đừng giẫm nát cỏ!
 • Dịch tiếng Anh – Keep off the grass!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他穿过了草地。
 • Phồn thể – 他穿過了草地。
 • Pinyin – Tā chuānguòle cǎodì.
 • Tiếng Bồi – tha choan cua lợ chảo ti.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đi lên bãi cỏ.
 • Dịch tiếng Anh – He walked across the grass.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments