Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0972 – 草原

Đánh giá bài viết

《草》的笔顺动画写字动画演示

《草》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《草》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《原》的笔顺动画写字动画演示

《原》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《原》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

  • Giản thể – 北美洲大草原
  • Phồn thể – 北美洲大草原
  • Pinyin – Běiměizhōu dàcǎoyuán
  • Tiếng Bồi – bấy mẩy châu ta chảo doén.
  • Dịch tiếng Việt – Đồng cỏ ở Bắc Mỹ.
  • Dịch tiếng Anh – the prairies

Ví dụ 2:

  • Giản thể – 驰骋辽阔草原
  • Phồn thể – 馳騁遼闊草原
  • Pinyin – chíchěng liáokuòcǎoyuán
  • Tiếng Bồi – chứ chẩng léo khua chảo doén.
  • Dịch tiếng Việt – Phi nước đại trên đồng cỏ.
  • Dịch tiếng Anh – gallop across the wide plains


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

  • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments