Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0974 – 钱包

Đánh giá bài viết

《钱》的笔顺动画写字动画演示

《钱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《钱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《包》的笔顺动画写字动画演示

《包》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《包》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 别忘了带钱包!
 • Phồn thể – 別忘了帶錢包!
 • Pinyin – Bié wàngle dàiqiánbāo!
 • Tiếng Bồi – bía oang lợ tai chén bao!
 • Dịch tiếng Việt – Đừng quên mang theo ví của bạn!
 • Dịch tiếng Anh – Don’t forget to take your wallet!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这个钱包是你的吗?
 • Phồn thể – 這個錢包是你的嗎?
 • Pinyin – Zhège qiánbāo shì nǐ de ma ?
 • Tiếng Bồi – chưa cơ chén bao sư nỉ tợ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Đây có phải ví của bạn không?
 • Dịch tiếng Anh – Is this wallet yours?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments