Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0976 – 书包

Đánh giá bài viết

《书》的笔顺动画写字动画演示

《书》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《书》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《包》的笔顺动画写字动画演示

《包》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《包》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她的书包鼓鼓的。
 • Phồn thể – 她的書包鼓鼓的。
 • Pinyin – Tāde shūbāo gǔgǔde.
 • Tiếng Bồi – tha tợ su bao cú củ tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Cái cặp sách của cô bé đã đựng chật cứng
 • Dịch tiếng Anh – Her schoolbag was full to bursting.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她背着书包走路。
 • Phồn thể – 她背著書包走路。
 • Pinyin – Tā bēizhe shūbāo zǒulù.
 • Tiếng Bồi – tha bây chơ su bao chẩu lu.
 • Dịch tiếng Việt – Cô bé đi dọc con đường cùng với chiếc cặp sách trên lưng.
 • Dịch tiếng Anh – She walked along the road with her schoolbag on her back.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments