Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0978 – 跑道

Đánh giá bài viết

《跑》的笔顺动画写字动画演示

《跑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《跑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 在跑道内圈
 • Phồn thể – 在跑道內圈
 • Pinyin – Zài pǎodào nèiquān
 • Tiếng Bồi – chai pảo tao nây choen.
 • Dịch tiếng Việt – Vòng tròn trong đường băng.
 • Dịch tiếng Anh – to be in pole position

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 跑道又安静了下来。
 • Phồn thể – 跑道又安靜了下來。
 • Pinyin – Pǎodào yòu ānjìng le xiàlái.
 • Tiếng Bồi – pảo tao dâu an chinh lợ xa lái.
 • Dịch tiếng Việt – Đường băng yên tĩnh trở lại.
 • Dịch tiếng Anh – The runway was silent once more.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments