Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0981 – 商场

Đánh giá bài viết

《商》的笔顺动画写字动画演示

《商》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《商》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《场》的笔顺动画写字动画演示

《场》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这个商场里本地货居多。
 • Phồn thể – 這個商場裡本地貨居多。
 • Pinyin – Zhège shāngchǎnglǐ běndìhuò jūduō.
 • Tiếng Bồi – chưa cơ sang chảng lí bẩn ti hua chuy tua.
 • Dịch tiếng Việt – Hầu hết hàng hóa nội địa đều có trong trung tâm mua sắm này.
 • Dịch tiếng Anh – The majority of the goods in the store are local.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 商场拒绝出售这些低质产品。
 • Phồn thể – 商場拒絕出售這些低質產品。
 • Pinyin – Shāngchǎng jùjué chūshòu zhèxiē dīzhì chǎnpǐn.
 • Tiếng Bồi – sang chảng chuy chuế chu sâu chưa xia ti chư chán pỉn.
 • Dịch tiếng Việt – Các trung tâm mua sắm từ chối bán những sản phẩm kém chất lượng.
 • Dịch tiếng Anh – The shopping mall refused to sell these low-quality goods.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments