Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0982 – 商人

Đánh giá bài viết

《商》的笔顺动画写字动画演示

《商》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《商》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我曾是一个黑市商人。
 • Phồn thể – 我曾是一個黑市商人。
 • Pinyin – Wǒ céng shì yígè hēishì shāngrén.
 • Tiếng Bồi – ủa chấng sư í cưa bây sư sang rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi từng là một doanh nhân tại chợ đen.
 • Dịch tiếng Anh – I used to be a dealer on the black market.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 徽商们组建了安徽商人公会。
 • Phồn thể – 徽商他們組建了安徽商人公會。
 • Pinyin – Huīshāngmen zǔjiàn le Ānhuī shāngrén gōnghuì.
 • Tiếng Bồi – huây sang mân chchủ chen lợ an huây sang rấn cung huây.
 • Dịch tiếng Việt – Các thương nhân từ tỉnh An Huy đã thành lập một hội đồng thương mại cho chính họ.
 • Dịch tiếng Anh – Merchants from Anhui province have set up a trade council for all the Anhui province merchants.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments