Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0983 – 食宿

Đánh giá bài viết

《食》的笔顺动画写字动画演示

《食》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《食》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《宿》的笔顺动画写字动画演示

《宿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《宿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这笔钱只是旅费,不包食宿。
 • Phồn thể – 這筆錢只是只是旅費,不包食宿。
 • Pinyin – Zhèbǐqián zhǐshì lǚfèi,bùbāoshísù.
 • Tiếng Bồi – chưa bỉ chén chử sư lủy phây, bu bao sứ su.
 • Dịch tiếng Việt –  Số tiền này chỉ là chi phí đi lại, không bao gồm thức ăn và chỗ ở.
 • Dịch tiếng Anh – This money is just for travel expenses. It doesn’t include food and lodgings.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 为了顶他的食宿费,他被要求做额外的家务杂事。
 • Phồn thể – 為了頂他的食宿費,他被要求做額外的家務雜事。
 • Pinyin – Wèile dǐng tā de shísùfèi, tā bèi yāoqiú zuò éwài de jiāwù záshì.
 • Tiếng Bồi – uây lợ tỉnh tha sứ su phây, tha bây dao chiếu chua ớ oai tợ cha u chá sư.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta được yêu cầu làm thêm việc vặt để giúp trang trải chi phí ăn ở.
 • Dịch tiếng Anh – He was required to do extra chores to help cover the cost of his room and board.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments