Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0984 – 预备

Đánh giá bài viết

《预》的笔顺动画写字动画演示

《预》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《预》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《备》的笔顺动画写字动画演示

《备》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《备》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 各就各位,预备,跑
 • Phồn thể – 各就各位,預備,跑!
 • Pinyin – Gèjiùgèwèi, yùbèi, pǎo!
 • Tiếng Bồi – cưa chuy cưa uây, duy bây, pảo!
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người, chuẩn bị, chạy!
 • Dịch tiếng Anh – On your marks, get set, go!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们的同步观看是一个重要的预备步骤。
 • Phồn thể – 他們的同步觀看是一個重要的預備步驟。
 • Pinyin – Tāmen de tóngbù guānkàn shì yígè zhòngyào de yùbèi bùzhòu.
 • Tiếng Bồi – tha mân tợ thúng bu quan khan sư í cưa chung dao tợ duy bây bu châu.
 • Dịch tiếng Việt – Sự đồng bộ của họ là một bước dự bị quan trọng.
 • Dịch tiếng Anh – The synchronization of their watches was an important preliminary.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments