Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0988 – 橘子

Đánh giá bài viết

《橘》的笔顺动画写字动画演示

《橘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《橘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我买10斤橘子, 他白饶苹果
 • Phồn thể –  我買10斤橘子,他白饒給我兩個蘋果。
 • Pinyin – Wǒ mǎi shíjīn júzi,tā báiráo gěi wǒ liǎnggè píngguǒ.
 • Tiếng Bồi – úa mải sứ chin chúy chự, tha bái ráo cẩy úa lẻng cưa pính của.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã mua 10 cân quýt và được người bán tặng cho 2 trái táo.
 • Dịch tiếng Anh – I bought ten kilos of oranges and received two free apples.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们有个相当富足的橘子大丰收的冬季。
 • Phồn thể – 他們有個相當富足的橘子大豐收的冬季。
 • Pinyin – Tāmen yǒu gè xiāngdāng fùzú de júzi dà fēngshōu de dōngjì.
 • Tiếng Bồi – tha mân dẩu cưa xeng tang phu chú tợ chúy chự ta phâng sâu tợ tung chi.
 • Dịch tiếng Việt – Họ có một mùa thu hoạch quýt vào mùa đông khá bội thu.
 • Dịch tiếng Anh – They had a rather substantial winter harvest of oranges.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments