Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0992 – 局长

Đánh giá bài viết

《局》的笔顺动画写字动画演示

《局》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《局》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我们单位的局长是民选出来的。
 • Phồn thể – 我們單位的主任是民選出來的。
 • Pinyin – Wǒmen dānwèi de júzhǎng shì mínxuǎn chūlái de.
 • Tiếng Bồi – ủa mân tan uây tợ chúy chảng sư mín xoẻn chu lái tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Giám đốc đơn vị chúng tôi được bầu bởi mọi người.
 • Dịch tiếng Anh – The bureau head in our unit is elected by the people.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 黑手党老板想吓吓警察局长。
 • Phồn thể – 黑手黨老闆想嚇嚇警察局長。
 • Pinyin – Hēishǒudǎng lǎobǎn xiǎng xiàxià jǐngchá júzhǎng.
 • Tiếng Bồi – hây sấu tảng láo bản xẻng xa xa chính chá chúy chảng.
 • Dịch tiếng Việt – Ông trùm mafia muốn uy hiếp cảnh sát trưởng.
 • Dịch tiếng Anh – The mafia boss wanted to put the fear of God into the police chief.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments