Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 0998 – 健儿

Đánh giá bài viết

《健》的笔顺动画写字动画演示

《健》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《健》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 战无不胜的健儿
 • Phồn thể – 戰無不勝的健兒
 • Pinyin – zhànwúbùshèng de jiànér
 • Tiếng Bồi – chan ú bu sâng tợ chen ớ.
 • Dịch tiếng Việt – Vận động viên bất khả chiến bại.
 • Dịch tiếng Anh – All conquering stars

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 北国养育健儿。
 • Phồn thể – 北國養育健兒。
 • Pinyin – bĕiguó yăngyù jiànér
 • Tiếng Bồi – bẩy cúa dảng duy chen ớ.
 • Dịch tiếng Việt – Các nước phương Bắc tạo ra những người đàn ông mạnh mẽ.
 • Dịch tiếng Anh – Northern countries breed a race of strong men.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments