Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 25: Từ 1000 – 挺立

Đánh giá bài viết


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这棵大树在狂风暴雨中傲然挺立。
 • Phồn thể – 狂風暴雨棵大樹在狂風暴雨中傲然挺立。
 • Pinyin – Zhè kē dàshù zài kuángfēng bàoyǔ zhōng àorán tǐnglì.
 • Tiếng Bồi – chưa khưa ta su chai khoáng phâng bao dủy chung ao rán thỉnh li.
 • Dịch tiếng Việt – Cây lớn đứng vững vàng trong cơn bão.
 • Dịch tiếng Anh – The big tree stands tall in the rainstorm.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 树挺立得高高的,对着无边无垠的天空。
 • Phồn thể – 樹挺立得高高的,對著無邊無垠的天空。
 • Pinyin – Shù tǐnglì de gāogāo de, duìzhe wúbiān wúyín de tiānkōng.
 • Tiếng Bồi – su thỉnh li tợ cao cao tợ, tuây chơ ú ben ú ín tợ then khung.
 • Dịch tiếng Việt – Những cây cao lớn đứng vững chống chọi lại bầu trời vô tận.
 • Dịch tiếng Anh -The trees stand tall and full against the restless sky.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 25

Comments