Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1005 – 留学生

Đánh giá bài viết

《留》的笔顺动画写字动画演示

《留》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《留》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这位留学生在办理居留证。
 • Phồn thể –  這位留學生在辦理居留證。
 • Pinyin – Zhèwèi liúxuésheng zài bànlǐ jūliúzhèng.
 • Tiếng Bồi – chưa uây liếu xuế sâng chai ban lỉ chuy liếu châng.
 • Dịch tiếng Việt –  Các du học sinh đang xin giấy phép cư trú.
 • Dịch tiếng Anh – This overseas student is transacting a residence permit.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 留学生越来越多,学费也水涨船高。
 • Phồn thể – 留學生越來越多,,學費也水漲船高。
 • Pinyin – Liúxuéshēng yuèláiyuè duō,xuéfèi yě shuǐzhǎngchuángāo.
 • Tiếng Bồi – liếu xuế sâng duê lái duê tua, xuế phây dể suấy chảng choén cao.
 • Dịch tiếng Việt – Số lượng sinh viên nước ngoài liên tục tăng, và học phí cũng gia tăng theo.
 • Dịch tiếng Anh – The number of overseas students is continually increasing, and there has been a corresponding increase in tuition fees.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments