Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1007 – 派系

Đánh giá bài viết

《派》的笔顺动画写字动画演示

《派》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《派》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《系》的笔顺动画写字动画演示

《系》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《系》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 俱乐部因派系而分裂。
 • Phồn thể – 俱樂部因派係而分裂。
 • Pinyin – jùlèbù yīn pàixì ér fēnliè
 • Tiếng Bồi – chuy lưa bu in pai xi ớ phân lia.
 • Dịch tiếng Việt – Câu lạc bộ bị chia theo phe.
 • Dịch tiếng Anh – The club is torn by factions.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他这个派系脱离了该党。
 • Phồn thể – 他這個派系脫離了該黨。
 • Pinyin – tā zhègè pàixì tuōlí le gāidăng
 • Tiếng Bồi – tha chưa cưa pai xi thua lí lợ cai tảng.
 • Dịch tiếng Việt – Phe của anh ta bị tách ra khỏi đảng.
 • Dịch tiếng Anh – His faction split off from the party.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments