Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1010 – 展出

Đánh giá bài viết

《展》的笔顺动画写字动画演示

《展》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《展》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 各式各样的汽车正在展出。
 • Phồn thể – 各式各樣的汽車正在建造。
 • Pinyin – Gèshìgèyàng de qìchē zhèngzài zhǎnchū.
 • Tiếng Bồi – cưa sư cưa dang tợ chi chưa châng chai chản chu.
 • Dịch tiếng Việt – Những loại xe khác nhau được trưng bày.
 • Dịch tiếng Anh – A great assortment of cars was on display.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 博物馆展出的艺术品件件价值连城。
 • Phồn thể – 博物館展出的藝術品一件價值連城。
 • Pinyin – Bówùguǎn zhǎnchū de yìshùpǐn jiànjiàn jiàzhí liánchéng.
 • Tiếng Bồi – búa u quán chản chu tợ i su pỉn chen chen cha chứ lén chấng.
 • Dịch tiếng Việt – Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong bảo tàng vô cùng có giá trị.
 • Dịch tiếng Anh – Works of art exhibited in the museum are of great value.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments