Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1016 – 挤奶

Đánh giá bài viết

《挤》的笔顺动画写字动画演示

《挤》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《挤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《奶》的笔顺动画写字动画演示

《奶》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《奶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 挤奶从雌性哺乳动物身上挤奶
 • Phồn thể – 擠奶從雌性哺乳動物
 • Pinyin – jĭnăi cóng cíxìng bŭrŭdòngwù shēnshàng jĭnăi
 • Tiếng Bồi – chí nải chúng chứ xinh bú rủ tung u sân sang chí nải.
 • Dịch tiếng Việt – Lấy sữa từ các loài động vật có vú.
 • Dịch tiếng Anh – To draw milk from a female mammal.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 挤奶女工一天两次为奶牛挤奶。
 • Phồn thể – 擠奶女工一天兩次為奶牛擠奶。
 • Pinyin – jĭnăi nǚgōng yītiān liăngcì wéi năiniú jĭnăi
 • Tiếng Bồi – chí nải nủy cung í then lẻng chư uấy nải niếu chí nải.
 • Dịch tiếng Việt – Người vắt sữa lấy sữa hai lần một ngày.
 • Dịch tiếng Anh – The milkmaid milks the cows twice a day.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments