Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1025 – 晚会

Đánh giá bài viết

《晚》的笔顺动画写字动画演示

《晚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《晚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 参加新年晚会
 • Phồn thể – 參加新年晚會
 • Pinyin – cānjiā xīnniánwǎnhuì
 • Tiếng Bồi – chan cha xin nén oản huây.
 • Dịch tiếng Việt – Tham dự một bữa tiệc năm mới
 • Dịch tiếng Anh – attend a New Year’s party

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 晚会非常火爆。
 • Phồn thể – 晚會非常火爆。
 • Pinyin – Wǎnhuì fēicháng huǒbào.
 • Tiếng Bồi – oản huây phây cháng hủa bao.
 • Dịch tiếng Việt – Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt.
 • Dịch tiếng Anh – The party was in full swing.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments