Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1032 – 搬家

Đánh giá bài viết

《搬》的笔顺动画写字动画演示

《搬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《搬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《家》的笔顺动画写字动画演示

《家》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《家》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我忙乎着搬家呢!
 • Phồn thể – 我忙乎著搬家呢!
 • Pinyin – Wǒ mánghūzhe bānjiā ne!
 • Tiếng Bồi – ủa máng hu chơ ban cha nợ!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đang bận chuyển nhà!
 • Dịch tiếng Anh – I’m busy moving house.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他是一个搬家公司的司机。
 • Phồn thể – 他是一個搬家公司的司機。
 • Pinyin – Tā shì yígè Bānjiāgōngsī de sījī.
 • Tiếng Bồi – tha sư í cưa ban cha cung sư tợ sư chi.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là một tài xế xe tải cho công ty dịch vụ chuyển nhà.
 • Dịch tiếng Anh – He is a trucker in a moving and relocation company.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments