Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1040 – 冬天

Đánh giá bài viết

《冬》的笔顺动画写字动画演示

《冬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《冬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 下了一冬天的雪。
 • Phồn thể – 下了一一冬天的雪。
 • Pinyin – Xià le yì dōngtiān de xuě.
 • Tiếng Bồi – xa lợ i tung then tợ xuể.
 • Dịch tiếng Việt – Tuyết rơi suốt cả mùa đông.
 • Dịch tiếng Anh – It snowed all winter.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 2001年的冬天
 • Phồn thể – 2001年的冬天
 • Pinyin – 2001 nián de dōngtiān
 • Tiếng Bồi – ơ lính lính i nén tợ tung then.
 • Dịch tiếng Việt – Mùa đông của năm 2001.
 • Dịch tiếng Anh – the winter of 2001


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments