Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1045 – 秋天

Đánh giá bài viết

《秋》的笔顺动画写字动画演示

《秋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《秋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 眼看着就到秋天了。
 • Phồn thể – 眼看著就到秋天了。
 • Pinyin – Yǎnkànzhē jiù dào qiūtiān le.
 • Tiếng Bồi – dẻn khan chưa chiêu tao chiêu then lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Nháy mắt là sắp tới mùa thu rồi.
 • Dịch tiếng Anh – Soon it’ll be autumn.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们明年秋天结婚。
 • Phồn thể – 他們明年秋天結婚。
 • Pinyin – Tāmen míngnián qiūtiān jiéhūn.
 • Tiếng Bồi – tha mân mính nén chiêu then chía huân.
 • Dịch tiếng Việt – Họ sẽ kết hôn vào mùa thu năm sau.
 • Dịch tiếng Anh – They are going to marry in the fall of next year.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments