Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1048 – 热点

Đánh giá bài viết

《热》的笔顺动画写字动画演示

《热》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《热》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这一地区已成为外商投资的热点。
 • Phồn thể – 這一地區已成為外商投資的熱點。
 • Pinyin – Zhè yī dìqū yǐ chéngwéi wàishāng tóuzī de rèdiǎn.
 • Tiếng Bồi – chưa i ti cchuy ỉ chấng uấy oai sang thấu chư tự rưa tẻn.
 • Dịch tiếng Việt – Khu vực này đã trở thành một điểm nóng của các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Dịch tiếng Anh – This region has become a prime site for foreign investment.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 美国不能维持全世界热点地区的治安。
 • Phồn thể – 美國不能維持全世界熱點地區的治安。
 • Pinyin – Měiguó bùnéng wéichí Quánshìjiè Rèdiǎndìqū de zhì’ān.
 • Tiếng Bồi – mẩy cúa rấn bu nấng uấy chứ choén sư chia rưa tẻn ti chuy tợ chư an.
 • Dịch tiếng Việt – Hoa Kỳ không thể duy trì luật pháp và trật tự tại các điểm nóng trên khắp thế giới.
 • Dịch tiếng Anh – The United States cannot police all of the world’s hot spots.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments