Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1053 – 面熟

Đánh giá bài viết

《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《熟》的笔顺动画写字动画演示

《熟》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《熟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我觉得他很面熟。
 • Phồn thể – 我覺得他很面熟。
 • Pinyin – Wǒ juéde tā hěn miànshú.
 • Tiếng Bồi – ủa chuế tợ tha hẩn men sú.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cảm thấy anh ta trông rất quen.
 • Dịch tiếng Anh –  His face looks familiar to me.Ví dụ 2:
 • Giản thể – 我看你很面熟,仿若以前在哪儿见过?
 • Phồn thể – 我看你很面熟,彷若以前在哪兒見過?
 • Pinyin – Wǒ kàn nǐ hěn miànshú,fǎngruò yǐqián zài nǎ’ér jiàn guò?
 • Tiếng Bồi – ủa khan ní hẩn men sú, phảng rua ỉ chén chai nả ớ chen cua?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nhìn rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây?
 • Dịch tiếng Anh – You look familiar, have we met before?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments