Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1058 – 不要紧

Đánh giá bài viết

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《紧》的笔顺动画写字动画演示

《紧》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《紧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 失败了不要紧,可以重打鼓另开张嘛!
 • Phồn thể – 失敗了不要緊,可以重打鼓另開張嘛!
 • Pinyin – Shībàile bú yàojǐn,kěyǐ chóng dǎgǔ lìng kāizhāng má!
 • Tiếng Bồi – sư bai lợ bú dao chỉn, khứa ỉ chúng tá củ linh khai chang má!
 • Dịch tiếng Việt – Đừng lo lắng nếu bạn thất bại, bạn luôn có thể bắt đầu lại.
 • Dịch tiếng Anh – Don’t worry about losing – you can always have another go!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 背榜了不要紧,下次争取提高名次!
 • Phồn thể – 背榜了不要緊,下次爭取提高名次!
 • Pinyin – Bèibǎng le búyàojǐn,xiàcì zhēngqǔ tígāo míngcì!
 • Tiếng Bồi – bây bảng lợ bú dao chỉn, xa chư châng củ thí cao mính chư!
 • Dịch tiếng Việt – Không sao cả dù bạn có đến sau, hãy cải thiện thứ hạng của bạn trong lần tới.
 • Dịch tiếng Anh – It doesn’t matter that you come last this time. What’s important is that you work hard and catch up with the others.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments