Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1065 – 丰产

Đánh giá bài viết

《丰》的笔顺动画写字动画演示

《丰》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《丰》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《产》的笔顺动画写字动画演示

《产》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《产》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 丰产稳产性
 • Phồn thể – 豐產穩產性
 • Pinyin – fēngchăn wĕnchăn xìng
 • Tiếng Bồi – phâng chản uấn chản xinh.
 • Dịch tiếng Việt – Năng suất cao và ổn định.
 • Dịch tiếng Anh – high and steady yield.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 杨树丰产林
 • Phồn thể – 楊樹豐產林
 • Pinyin – yángshù fēngchănlín
 • Tiếng Bồi – dáng su phâng chản lín.
 • Dịch tiếng Việt – Rừng dương phát triển nhanh chóng với năng suất cao.
 • Dịch tiếng Anh – fast growing and high yield poplar forest.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments