Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1072 – 封里

Đánh giá bài viết

《封》的笔顺动画写字动画演示

《封》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《封》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《里》的笔顺动画写字动画演示

《里》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《里》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 在第一封里,好吧,我收到了。
 • Phồn thể – 在第一封裡,好吧,我收到了。
 • Pinyin – zài dìyīfēng lĭ hăo ba wŏ shōudào le
 • Tiếng Bồi – chai ti í phâng lí hảo ba ủa sâu tao lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Lá thư đầu tiên, tốt rồi, tôi đã nhận được nó.
 • Dịch tiếng Anh – OhWellin the first oneAll right. I got them.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – ​他​把​写​好​的​信​放​进​了​信​封​里​。
 • Phồn thể – 他​把​寫​好​的​信​放​進​了​信​封​裡​。
 • Pinyin – tā bá xié hǎo de xìn fàng jìn le xìn fēng lǐ
 • Tiếng Bồi – tha bá xía hảo tợ xin phang chin lợ xin phâng lỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy bỏ lá thư đã viết vào phong bì.
 • Dịch tiếng Anh – He put the letter he wrote into the envelope.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments