Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1077 – 双号

Đánh giá bài viết

《双》的笔顺动画写字动画演示

《双》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《双》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《号》的笔顺动画写字动画演示

《号》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《号》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 那边是双号座位入口。
 • Phồn thể – 那邊是雙號座位入口。
 • Pinyin – nèibiān shì shuānghào zuòwèi rùkŏu 。
 • Tiếng Bồi – nây ben sư soang hao chua uây ru khẩu.
 • Dịch tiếng Việt – Lối vào đằng kia là dành cho số đôi.
 • Dịch tiếng Anh – That entrance over there is for even numbers.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 由二零零八年七月一日起,双号拨打摸式将被终止。
 • Phồn thể – 由二零零八年七月一日起,雙號撥打摸式將被終止。
 • Pinyin – yóu èrlínglíngbānián qīyuè yīrì qĭ shuānghào bōdă mō shì jiāng bèi zhōngzhĭ
 • Tiếng Bồi – dấu ơ lính lính ba nén chi duê i rư chỉ soang hao bua tả mua sư cheng bây chung chử.
 • Dịch tiếng Việt – Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2008, chế độ quay số kép sẽ bị chấm dứt.
 • Dịch tiếng Anh – Starting from July 1, 2008,the parallel dialing mode will be terminated.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments