Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1079 – 手段

Đánh giá bài viết

《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《段》的笔顺动画写字动画演示

《段》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《段》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 以欺诈手段
 • Phồn thể – 以欺詐手段
 • Pinyin – Yǐ qīzhàshǒuduàn
 • Tiếng Bồi – ỉ chu cha sẩu toan.
 • Dịch tiếng Việt – Một phương pháp gian lận.
 • Dịch tiếng Anh – under false pretences

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 不正当的手段
 • Phồn thể – 不正當的手段
 • Pinyin – Bú zhèngdàng de shǒuduàn
 • Tiếng Bồi – bú châng tang tợ sẩu toan.
 • Dịch tiếng Việt – Phương pháp không đúng.
 • Dịch tiếng Anh – sharp practice


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments