Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1081 – 烦劳

Đánh giá bài viết

《烦》的笔顺动画写字动画演示

《烦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《烦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《劳》的笔顺动画写字动画演示

《劳》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《劳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 烦劳您给孩子们读个故事。
 • Phồn thể – 煩勞您給孩子們讀個故事。
 • Pinyin – Fánláo nín gěi háizǐmen dúgè gùshì.
 • Tiếng Bồi – phán láo nín cẩy hái chử mân tú cưa cu sư.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có phiền nếu đọc giúp lũ trẻ một câu chuyện?
 • Dịch tiếng Anh – Would you mind reading a story to the children?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 医生说,思虑和烦劳过度会导致心血暗耗。
 • Phồn thể – 醫生說,思慮和煩勞過度會導致心血暗耗。
 • Pinyin – Yīshēng shuō,sīlǜ hé fánláo guòdù huì dǎozhì xīnxuè ànhào.
 • Tiếng Bồi – í sâng sua, sư luy hứa phán láo cua tu huây tảo chư xin xuê an hao.
 • Dịch tiếng Việt – Bác sĩ nói nếu bị quấy rầy và căng thẳng quá mức sẽ dẫn đến tổn hại về sức khỏe.
 • Dịch tiếng Anh – The doctor said anxiety, and stress may lead to compromised health.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments