Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1082 – 告诉

Đánh giá bài viết

《告》的笔顺动画写字动画演示

《告》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《告》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《诉》的笔顺动画写字动画演示

《诉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《诉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我不敢告诉他
 • Phồn thể – 我不敢告訴他
 • Pinyin – Wǒ bùgǎn gàosu tā
 • Tiếng Bồi – ủa bu cản cao su tha.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không dám nói với anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh – I daren’t tell him

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 按我告诉你的做
 • Phồn thể -按我告訴你的做
 • Pinyin – Àn wǒ gàosu nǐ de zuò
 • Tiếng Bồi – an ủa cao su nỉ tợ chua.
 • Dịch tiếng Việt – Làm theo những gì tôi đã nói.
 • Dịch tiếng Anh – do as I tell you


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments