Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1088 – 卖掉

Đánh giá bài viết

《卖》的笔顺动画写字动画演示

《卖》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《卖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《掉》的笔顺动画写字动画演示

《掉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《掉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她迫不及待地把房子卖掉。
 • Phồn thể – 她迫不及待地把房子賣掉。
 • Pinyin – Tā pòbùjídài de bǎ fángzǐ màidiào.
 • Tiếng Bồi – tha pua bu chí tai tợ bả pháng chử mai teo.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy không thể chờ đến khi căn nhà được bán.
 • Dịch tiếng Anh – She couldn’t wait to sell the house.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他打算卖掉他的车。
 • Phồn thể – 他打算賣掉他的車。
 • Pinyin – Tā dǎsuan màidiào tā de chē.
 • Tiếng Bồi – tha tả soan mai teo tha tợ chưa.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta dự định sẽ bán xe của mình.
 • Dịch tiếng Anh – He’s trying to sell his car.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments