Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1089 – 忘掉

Đánh giá bài viết

《忘》的笔顺动画写字动画演示

《忘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《忘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《掉》的笔顺动画写字动画演示

《掉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《掉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我想肯定忘掉了一些东西。
 • Phồn thể – 我想肯定忘掉了一些東西。
 • Pinyin – Wǒ xiǎng kěndìng wàngdiàole yìxiē dōngxi.
 • Tiếng Bồi – úa xéng khẩn tinh oang teo lợ í xia tung xi.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghĩ mình đã quên một cái gì đó.
 • Dịch tiếng Anh – I think I must be missing something.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 无论你怎么竭力想忘掉都…
 • Phồn thể – 無論你怎麼竭力想忘掉都…
 • Pinyin – Wúlùn nǐ zěnme jiélì xiǎng wàngdiào dōu …
 • Tiếng Bồi – ú luân ní chẩn mơ chía li xẻng oan teo tâu…
 • Dịch tiếng Việt – Dù bạn có cố gắng quên thế nào đi nữa…
 • Dịch tiếng Anh – however much you may try to forget


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments